NITO studentene avholdte Fagkonferansen for IT 21.-23. september i NITOs konferansesenter i Det var NITO studentmedlemmer fra hele Norge, som går IT relaterte utdanningsretninger. Vi var 29 deltagere, tre representanter fra studentstyret og to fra NITOs sekretariat. Skolene som var representert var: UiT, HiSt, HiÅ, HiB, UiA Grimstad, HiT, HiN, HiØ Halden, HiOA, NITH og UiO.

Fredagen dro vi på besøk til Telenor på Fornebu. Vi ble vist rundt av NITO tillitsvalgte: Harald Stavn. Senteret har over140.800 kvadratmeterkontorareal med kapasitet til over 7000 arbeidsplasser, 220 møterom, treningssenter, restauranter, cafeer, kiosk, massasje, fysioterapi og mye mer. Vi fikk omvisning på innovasjonssenteret. Der fikk vi se en utrolig kul 3D film om Telenor. På avdelingen for innovasjon forskes det mye på effektivisering av hjelpemidler i helsesektoren med bruk av teknologi. De driver og mye med forskning på NFC (Near Field Communication) og bruk av Smartphones. Til slutt fikk vi presentert Telenor sine satsningsområder i Norge og verden, fikk en innsikt i bedriften og en presentasjon av deres nyeste tilskudd til telenor-familien: Streamingtjenesten Comoyo. Det var utrolig interessant og moro å få lov til å få en omvisning i det fantastiske bygget og høre alt det utrolige de driver med.
På kvelden dro vi på Peppes og fikk muligheten til å bli bedre kjent.

Lørdags morgen var det tid for presentasjoner fra skolene og studieretningene. Presentasjonen skulle fokusere på de positive, men også de negative erfaringene og utfordringer vi støter på som IT studenter i Norge. Det var et stort sprik mellom f. eks praksis i utdannelsen. NITH, HiØ og HIST er skoler som har god kontakt med næringslivet, mens HiOA, HiBu og HiÅ ikke var fornøyd med sitt tilbud om praksis og skolens kontakt med næringslivet. En annen ting som ble nevnt av samtlige skoler er kvaliteten på foreleserne. Noen skoler var totalt sett svært fornøyde, mens andre hadde større utfordringer.

Etter lunsj kom Roger fra UiO kom for å lære oss om alternativ formidling av matematikk og informatikk. Han bruker praktiske og enkle metoder til å lære bort avansert matte og informatikk. Han hadde med seg et prosjekt han har jobbet med over flere år, som heter «Smarte sjongleringsballer». Sjongleringsballene var programmert med Arduino. Ballene var programmert til å skifte farge når de var i luften. De kunne også bli programmert om til forskjellige instrumenter med lyd. Utrolig kult!

Vi ble på slutten av lørdagen delt inn i team, hvor vi skulle jobbe med å finne tre problemstillinger innen IT utdanningen i Norge. Så begynte plenumsdiskusjonen. De tre problemstillingene som ble diskutert fram var: Øke kvalitet på forelesere, kontakt med næringslivet og bedre/mer konkret informasjon rundt linjene, slik at studentene velger det som er rett studie og skole for dem. På kvelden dro vi og spiste på Venner, og NITH hadde åpnet studentkroa #FuBar for deltagerne på konferansen.

Søndag morgen startet med morgengymnastikk før vi begynte med workshops i regi av Stig Kleven, rådgiver i NITO. Vi ble delt inn grupper, hvor hver av gruppene skulle lage forsiden på Teknisk Ukeblad eller Refleks med et fremtidsbilde av NITO og IT.

Siste delen av konferansen hadde vi café workshops. Oppgavene gikk ut på å komme med innspill til hva NITO konkret kan gjøre for å få IT mer på banen. Utrolig mange og gode forslag.

Til slutt vil jeg takke alle deltagerne på Fagkonferansen for IT 2012 og NITO studentene for et utrolig flott og vellykket arrangement.

– Ida Bergum, NITH