EPBS: (European Association for Professions in Biomedical Science)
Student Forum:
Lokasjon: Berlin(Tyskland)
Emne: European Academic Network og Biomedical Sciences(EANBMS)
Praktisk del: Intervjuing av bioingeniør-utdannings instutisjoner

Studentene som var samlet under stundetforum i Berlin. Fra venstre Maaike Vanhoutte(Belgia), Ingrid Kolnes(Norge), Camilla Håkonsen(Norge), Osman Altun(Sverige), Frank Warneke(Tyskland), Ivo Bruns(Tyskland),Michael Coleman(Irland), Sabine Nafzger(Sveits), Isabella Esl(Østerrike), Rita Balhico(Portugal). Første rad;  leder for studentforumet; Barbara Kappeller(Østerrike), Presidenten av EPBS; Marie Culliton (Irland).

Studentene som var samlet under stundetforum i Berlin. Fra venstre Maaike Vanhoutte(Belgia), Ingrid Kolnes(Norge), Camilla Håkonsen(Norge), Osman Altun(Sverige), Frank Warneke(Tyskland), Ivo Bruns(Tyskland),Michael Coleman(Irland), Sabine Nafzger(Sveits), Isabella Esl(Østerrike), Rita Balhico(Portugal). Første rad; leder for studentforumet; Barbara Kappeller(Østerrike), Presidenten av EPBS; Marie Culliton (Irland).

Torsdag 17. oktober reiste jeg, Ingrid Kolnes, og Camilla Håkonsen av gårde til Berlin for å delta på EPBS-møte(European Association for Professions in Biomedical Science), og studentforumet her.

I år var temaet for studenforumet EANBMS. Dette er et nettverk for alle universitet og høyskoler som tilbyr bioingeniørutdanningen i Europa, og er dannet av EPBS. Akkurat nå er EANBMS i oppstartsfasen og det er derfor veldig viktig at skoler rundt om i Europa får vite om den og lærer om hva det innebærer og være medlem her. Det var nettopp dette som var temaet på studentforumet til EPBS i år. På forhånd hadde alle studentene som deltok på forumet intervjuet så mange skoler fra sine respektive land som de klarte. Intervjuet gikk ut på om skolen hadde hørt om EANBMS fra før, og om de kunne tenke seg og bli medlem etter de hadde hørt om det. På studentforumet ble resultatene fra intevjuene diskutert. Her kom vi blant annet frem til grunner til at skoler burde bli medlemmer. Hvorfor skoler ville eller ikke ville bli medlemmer, og hva skoler som ville bli medlemmer kunne forvente seg. Resultatene fra studentforumet ble lagt til en presentasjon, som du kan finne her hvis du er interessert.

Denne presentasjonen ble fremført av alle studentene fremfor hele EPBS-kongressen, og det ble godt mottatt.

Vi var på studentforumet fra klokken var 0900 til rundt 1600 både fredag og lørdag, utenom studentforumet, var det en «Get together» på torsdags kveld for å møte alle vi skulle jobbe med de neste dagene. På fredagen var det lagt opp til «City-walk» på ettermiddagen med påfølgende middag på kvelden. Og på lørdagen da forumet var ferdig var alle ute og spiste 3-retters middag sammen. Ellers fikk vi tid til litt shopping og kafèliv på torsdagen da vi kom ned til Berlin.

Det var svært interessant å snakke med bioingeniører fra andre land i Europa og høre om hvordan studiene var lagt opp der. Og å se på forskjeller og likheter med de forskjellige skolene rundt forbi. Vi var begge enige om at dette var en veldig kjekk og lærerik tur.

/ Ingrid Kolnes, NITO Student HiB

Studentforumet

Studentforumet

 

Ingrid og Camilla ved TV tårnet by night

Ingrid og Camilla ved TV tårnet by night

Studentforumet

Studentforumet

Her er vi ute og spiser 3-retters middag siste kvelden. Alle studentene samlet

Her er vi ute og spiser 3-retters middag siste kvelden. Alle studentene samlet

Her er vi på studentforumet og lager presentasjonen.

Her er vi på studentforumet og lager presentasjonen.