Best friends for ever. Spør deg selv hva du legger i det begrepet. Kanskje du ser for det en venninnegjeng som har planer om å være bestevenner for alltid. Kanskje du ser for deg to gutter som har et vennskapsbånd mellom seg som ingen kan bryte. For NITO Studentene, Norsk Sykepleierforbund og Pedagogstudentene er BFF  et begrep helt utenom det vanlige. Noe helt unikt faktisk. For, for at et vennskap skal vare for alltid og i all evighet, så må det være noe mer enn et menneskelig vennskapsforhold. Det må være et vennskapsforhold mellom organisasjoner som brenner for de samme sakene. Et vennskap som faktisk kan vare for alltid, helt til jordas ende og eksistens.

I tillegg til å ha møter med hverandre pleier tillitsvalgte i NITO, NSF, og PS å besøke hverandres landsmøter. Dette er noe organisasjonene gjør for å styrke vennskapet og samarbeidet. Vi diskuterer utfordringer som angår oss på tvers av utdanningene, og ikke minst lærer vi av hverandre!

Meg og Steinar på vei til NSF sitt landsmøte/årsmøte

Meg og Steinar på vei til NSF sitt landsmøte/årsmøte!

I  juni var det NSF som arrangerte sitt årlige landsmøte, eller årsmøte som sykepleierne kaller det.
Engasjerte studentpolitikere møtte opp med et åpent sinn og en indre glød som brant for å bedre studentenes hverdag innenfor deres fagfelt. For meg, studentleder Steinar, Marie(Leder for PS), og Martin(Nestleder for PS) var det enda et landsmøte på bakerste rad.  Den magiske raden der det virkelig skjer. For mens sykepleierstudentene var oppe på talerstolen og debatterte saker som kjønnskvotering, kvalitet i sykepleierutdanningen og andre sykepleierrelaterte saker, satt vi på bakerste rad og diskuterte saker som angår studentene i alle de tre store studentorganisasjonene. Med oss hadde vi Even, leder for Norsk medisinstudentforening, og sakene vi diskuterte var blant annet finansieringssystemet, kvalitet i høyere utdanning og hvordan vi kan styrke samarbeidet på tvers av våre og andre organisasjoner for å få gjennomslag sakene studentene våre brenner for. 10 stemmer er sterkere enn 1, og 100 000 sterkere enn 10.

Lederne til de forskjellige studentorganisasjonene fullpyntet og klare til maskeradeball

Lederne til de forskjellige studentorganisasjonene fullpyntet og klare til maskeradeball!         Fra venstre: Martin nestleder SP, Steinar leder NITO, Marie leder PS, Even leder Norsk  medisinstudentforening, meg, og leder og nestleder for den danske sykepleierforeningen

Best friends for ever. I året og årene som kommer ser jeg for meg et styrket samarbeid. Vi er tre organisasjoner med like ambisjoner som brenner for mange av de samme sakene. Jeg skriver dette blogginnlegget som en oppfordring til både sentrale OG lokale studentpolitikere til å samarbeide på tvers av organisasjonene de tilhører for å styrke vår stemme i våre saker. Er du i et NITO-lokallag, inviter NSF og/eller PS sitt lokallag til en kopp kaffe og diskuter saker dere kan samarbeide om på deres studiested!

Helt til slutt vil jeg og Steinar gratulere Mia Andresen med ledervervet og Silje Linnerud med nestledervervet og resten av det nyvalgte sentralstyret til NSF! Vi ser virkelig frem til å samarbeide med dere i året som kommer og tror dere vil gjøre en strålende jobb for deres organisasjon!
Tusen takk NSF for et vidunderlig årsmøte med mange flotte mennesker!

/ Omar Samy Gamal, nestleder NITO Studentene