År etter år øker søkertallene til høyere utdanning, og år etter år innvilges studieplasser for mer enn halvparten så mange flere ingeniør- og teknologistudenter enn det egentlig er studieplasser til. Studentene blir møtt av smekkfulle auditorier og rekordmange studenter per faglig tilsatte. Man kan miste motivasjonen av mindre.

Overbooking, som det kalles er et økende problem. Jeg velger å kalle det et problem, fordi det er vedvarende og økende fra år til år. Det gir studentene som starter på studiene en forventning om  at hver tredje klassekamerat må slutte for at det skal bli plass i auditoriene, og for at de skal få veiledning og oppfølging.jeff070100PNG

Elisabeth Aspaker, vikarierende kunnskapsminister, sier til NTB at hun ikke ser på «litt overbooking» som et problem, men så må man kanskje spørre seg hva «litt» er? I IKT/IT-utdanningene er «litt» over 60 % overbooking. I andre teknologiske fag er snittet over 50 %. Bare for moro skyld, så kunne vi fjernet 60 av stolene I stortingssalen, og sett hvordan representantene ville likt seg på Stortinget da…

Overbooking i den størrelsesorden det er i dag er et alvorlig overtramp av studenter og deres ønske om å bli godt utdannet. Spesielt sett i sammenheng med at regjeringen søker kvalitet i høyere utdanning, er det nærmest utrolig at ikke regjeringen tar tak i en så tydelig sentral problemstilling.

Kvalitet må gå foran kvantitet. Antall studenter bør ikke overgå kapasiteten til institusjonene med flere titalls prosent.

/Steinar Pedersen, Leder NITO Studentene

overbooking_hotelespng