Kjære medlem av NITO Studentene. Mitt navn er Ole Marius, og jeg er leder for det som heter prinsipprogramkomiteen. Vi i prinsipprogramkomiteen, PPK, er en gjeng med litt overengasjerte medlemmer som vil vite hvilke saker som er viktig for DEG som medlem av NITO Studentene. Hva mener DU at NITO Studentene skal jobbe mot?

Vi inviterer derfor til en idedugnad. Vær med å gjøre gode ideer til enda bedre. Har du en hjertesak, eller kanskje mer et hjertesukk, så kan din tanke utgjøre noe som kan bli organisasjonens politikk. Har du tanker om overopptak, manglende oppfølging, forelesere som ikke møter opp, innovasjon og nyskapning, rekrutering til ingeniørfag, lokale inntakskvoter og kjønnspoeng? Vi vil høre fra deg!

I tillegg viser NITOs behovsundersøkelse fra 2013 at norske virksomheter økende grad er skeptiske til å ansette nyutdannede. Kanskje er en løsning å ha tettere sammarbeid mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonene, med praksisoppgaver/semesteroppgaver som kommer fra norske virksomheter?

nitoppk@gmail.com er din måte å nå oss på. Send innspillene til NITO Studentenes store idedugnadskomite.

// Ole Marius Svendsen, leder for prinsipprogrammet.

Disse flotte menneskene sitter i Prinsipprogramkomiteen(PPK):

Markus Fossdal

Markuss Fossdal – Medlem av PPK

Kristoffer +ÿstby

Kristoffer Østby – Medlem av PPK

Irene Solli Kol+©en

Irene Solli Koløen – Medlem av PPK

Ellen Heimsvik Anthonisen

Ellen Anthonisen – Studentstyrerepresentant i PPK

Ole Marius Svendsen

Ole Marius Svendsen – Leder PPK