En ingeniørstudent deler sine tanker om likelønn
Da jeg var liten, ville jeg være en av de tøffe damene mamma snakket om. Jeg ble oppdratt med den troen at kvinner og menn var sidestilt, kjønn hadde ingenting å si. Man kom dit man ville hvis man jobbet hardt mot sine mål. Mamma lærte meg at kvinner og menn skulle få lik lønn for likt arbeid. Det er en fin tanke, men det er fortsatt kun en tanke.

Hvordan har det seg at vi i et samfunn som kontinuerlig krever likestilling, enda ikke klarer å likestille kjønnene på noe av det mest fundamentale, nemlig lønn. Hvordan har det seg at man fortsatt ikke baserer lønn ene og alene på kompetanse, uavhengig av kjønn? I siste eksemplar av NITO Refleks kan man lese at kvinner får 17% mindre lønn enn menn. Gapet blant nyutdannede viser til en lønnsforskjell på 8%. Lønnsgapet er altså stigende med alderen. Likelønn er per dags dato en drøm som enda ikke har gått i oppfyllelse. Hvem har ansvaret for å sette likelønn enda tydeligere på agendaen?

Hvem har ansvaret?
Det sies ofte at arbeidsgiver og fagforeninger har et stort ansvar for å fremme likelønn. Der er jeg selvsagt enig. Er det systematiske forskjeller som er skylden i manglende likelønn? Jeg mener det er to ting som er skylden i fortsatt manglende likelønn. Arbeidsgivere har et etisk ansvar ovenfor samfunnet og sine ansatte om å lønne basert på kompetanse og ikke ta kjønn i betraktning. Arbeidsgivere må ta sitt ansvar og ikke gi systematisk lavere lønn til kvinner. Likevel mener jeg kvinner flest må ta et større ansvar for likelønn. NITOs egen undersøkelse viser to ting;
1. Kvinner har lavere forventning til lønn
2. Kvinner forhandler i mindre grad om lønn ved skifte av jobb.

Vi lever i en verden der ting sjeldent kommer av seg selv, det samme gjelder likelønn! Damer landet over, ta ansvar, krev vår rett. Vi kan og vil like mye som mannfolk flest. Hvorfor er vi da villig til å akseptere mindre?

Forskjellen på kvinner og menn
I følge ledende psykologer ligger den intellektuelle forskjellen mellom menn og kvinner kun i våre egne hoder. Professor Adrian Furnham ved University College London har analysert resultater fra 25 ulike studier om kjønn og IQ. Hans funn viser til mannlig overmot og kvinnelig underdanighet. Studiene viser at den gjennomsnittlige mannen overvurderte sin IQ, mens det var de aller smarteste kvinnene som undervurderte sin egen mest.

Det er dessverre innebygget i en kvinnes psykologi å være kritisk mot seg selv, i enda større grad enn menn flest er. Hvis du som kvinne sitter og leser dette, kan det hende du er rasende uenig. Det er fullt forståelig, det hadde jeg og vært, hadde det ikke vært for en nylig erfaring jeg hadde selv. Et par dager siden fikk jeg et jobbtilbud, en tilbud jeg trodde var for godt til å være sant. Jeg kunne ikke forstå hvorfor de valgte meg som sin kandidat, hvorfor de mente at nettopp jeg var riktig for jobben de trengte å få gjort. I stedet for å tenke på alle mine egenskaper som passer utmerket til jobben, begynte jeg å sture på alle mine mangler. Ikke før fire andre forklarte meg hvorfor jeg var rett for jobben, kunne jeg med trygghet si at jeg faktisk var den rette for denne stillingen. I ettertid har jeg tenkt en del over dette. Som en person som anser seg selv om en skarpskodd, sterk og fremadgående ung kvinne var det nesten et nederlag å vite at jeg hadde gått rundt og rett og slett dratt meg selv ned i gjørma. Dessverre er dette en typisk kvinneting å gjøre. Der har vi kvinner et ansvar. Tall fra statistisk sentralbyrå viser at kvinner tjener mindre enn menn, uavhengig av sektor man jobber i. Selv i kvinnedominerte yrker som skoleverket finner vi et lønnsgap mellom kvinner og menn.

Krev din rett
Neste gang du tar på deg forhandlingshatten når du skal signere en arbeidskontrakt, krev din rett. Krev likelønn. Krev at du får betalt det samme som dine mannlige kollegaer med samme kompetanse. Du er ikke verre enn de, bare fordi du er kvinne. Kanskje skal du til og med kreve høyere lønn enn dine mannlige kollegaer! Drømmen om likelønn krever tøffere damer!

Safina de Klerk
Nestleder NITO Studentene