TEST Forfatterarkiv

Steinar Pedersen

NITO Studentene ble hørt av ekspertutvalget!

7. Januar 2015 ble det fremlagt en rapport om finansiering av høgskoler og universiteter. Rapporten er en del av regjeringens ønske om å gjennomgå hvordan høyere utdanning finansieres, og er levert av et ekspertutvalg. NITO Studentene sendte dette utvalget et innspill som de kunne ta med i arbeidet som skulle gjøres. Innspillet kan du lese her. Nå som rapporten er kommet ser vi at NITO Studentene har blitt hørt, og at nesten alt vi spilte inn har blitt tatt med i rapporten.IMG_0044

I innspillet vårt etterlyste vi en finansiering som gjenspeiler reelle kostnader knyttet til ulike studier. Dette er tatt med i rapporten gjennom et forslag om en ny modell, med kategorier som skiller mellom teorifag på laveste nivå, utdannings- og velferdsfag, laboratorie- og utstyrskrevende fag og kliniske- og kunstfag på høyeste nivå. Der går vi ut i fra at de fleste ingeniør- og teknologiutdanninger vil havne i kategorien «laboratorie- og utstyrskrevende fag», og dermed kommer bedre ut enn i den gamle modellen. Hurra!

I innspillet vårt etterspurte vi også incentiver for å redusere overopptak. NITO Studentene har erfart at mange studiesteder tar opp flere studenter enn de har plass til, for å veie opp for frafall, fordi det lønner seg økonomisk. Dette har også ekspertutvalget tatt med seg. For å redusere overopptaket av studenter på institusjonene foreslår ekspertgruppen å innføre en ordning som i større grad belønner at studenter gjennomfører studiet. I dag får institusjonene penger for antall avlagte studiepoeng, som gjør at de ofte tar opp flere studenter enn de har plass til, for å få god nok økonomi.

I tillegg har ekspertutvalget foreslått å ha stort fokus på kvalitet og utdanningsprofil ved institusjonene gjennom avtaler mellom den enkelte institusjon og kunnskapsdepartementet. Utenom finansieringen er det også foreslått at det må være tettere samarbeid mellom institusjonene og næringslivet..

Vi er veldig fornøyde med mye av arbeidet som er kommet i rapporten, og har helt klart blitt hørt på det aller meste vi har spilt inn i prosessen. Nå forbereder vi oss på å sende høringssvar til utvalget, før stortinget skal behandle saken. Foreløpig tommel opp til utvalget og Kunnskapsdepartementet!

/ Steinar Pedersen, leder NITO Studentene

Steinar Pedersen

Ikke bare legen redder liv!

19. des. skrev DN om økonomi- og legestudenten Ida og Torfinn. De representerer den billigste, og dyreste utdanningen i Norge. Som lege skal Torfinn bidra til at enkeltmennesker skal få god behandling og leve godt. En samfunnstjeneste med stor nytte og anerkjennelse. Det ikke alle tenker på, er også at ingeniøren spiller en viktig rolle for liv og helse i befolkningen. Dette bør også gjenspeiles i finansieringen utdanningsinstitusjonene får for å utdanne nye ingeniører.

Satt på spissen har ingeniørene mulighet til å påvirke livet og livskvaliteten din. Se for deg hva som skjer når behovet for ingeniører og kompetanse ikke blir dekt, og tjenestene du i dag tar for gitt forsvinner. Hva skjer da, når vannet ikke kommer ut av kranen din, strømmen er borte, og det er 20 kuldegrader ute? Eller se for deg konsekvensene av at mobilnettverket forsvinner over lengre tid. Ikke akkurat positive scenarioer, eller hva?Kirkuk_Infrastructure_Rebuild

Men nå ser det ut som at regjeringen vil ta ansvar for oss, med å finne de reelle kostnadene i norsk høyere utdanning, og å sørge for å gi utdanningsinstitusjonene gode rammer for de andre livsnødvendige profesjonene. NITO Studentene har kjempet lenge for dette, og er glad for at dette er igangsatt. Forhåpentligvis vil endelig utdanningsinstitusjonene få de pengene det faktisk koster å utdanne ingeniører.

/Steinar Pedersen, leder NITO Studentene

Steinar Pedersen

Godt nyttår!

I morgen starter nyåret for fullt for de fleste av oss, og i den anledning vil jeg ønske alle et riktig godt nyttår!

Her er vi er allerede i gang med planlegging av konferanser, politiske innspill og mye annet bra som alle vil nyte godt av fremover!

Vi gleder oss til å jobbe hardt for ingeniør- og teknologistudentene i 2015, og håper du vil være med på moroa!

Bratislava_New_Year_Fireworks /Steinar Pedersen, leder NITO Studentene

Steinar Pedersen

God jul og godt nyttår!

Nå er det snart jul og i alle fall jeg, gleder meg til å slappe helt av og jobbe minst mulig. Faktisk savner jeg å være student, for når eksamen først var over, hadde jeg ingen bekymringer før neste semester var godt i gang.

Det har vært en flott høst i NITO Studentene, og vi har blant annet gjort mange gode ting! Vi har jobbet kontinuerlig med politikk, organisasjonen og med verving. Allerede har noen avholdt årsmøter, og det er nylig startet opp lokallag på Høgskolen i Molde avdeling Kristiansund.

I høst har vi deltatt på flerfoldige konferanser, for å møte politikere, lobbe inn politikken vår, spre teknologiens gode budskap og med hovedmål å gjøre ingeniør- og teknologiutdanningene i Norge enda bedre! Du kan trygt si at vi er godt på vei, og vi er helt klart Norges sterkeste utdanningspolitiske stemme for ingeniører og teknologer!

Lokalt avholdes det mange gode aktiviteter, og vi har hele 23 lokallag som gjør en fantastisk jobb! Vi trenger alltid hjelp lokalt, så om du har lyst til å bidra er det bare å ta kontakt. De tillitsvalgte står på, og jobber utrolig hardt for å gi alle medlemmer et godt faglig tilbud ved siden av studiene.

Lykke til med innpurten til dine siste eksamener, og nyt fritiden alt du kan!

På vegne av studentstyret i NITO ønsker jeg dere alle en god jul, og et godt nyttår!
Illustrasjon
/ Steinar Pedersen, leder NITO Studentene

Steinar Pedersen

Praksis – en vinn-vinnsituasjon.

Tirsdag og onsdag første uka i desember arrangerte høgskolen i Ålesund en konferanse om studiepoenggivende praksis i ingeniørutdanningen. Siden oppstarten i 2002, har NITO Studentene aktivt jobbet med praksis, og faktisk var det en av hovedgrunnene til at så mange ingeniørstudenter så behovet i å ha en egen og tydelig studentorganisasjon.

Siden da har vi jobbet med å få institusjonene til å tilby praksis, som det for øvrig har vært åpning i rammeplanen for siden 1984. Dessverre er det veldig få som har hatt et tilbud om praksis siden da. Nå er det på tide å få trykket på «START» og få i gang praksis på flere av høgskolene og universitetene i Norge.

På konferansen holdt jeg et innlegg om akkurat dette. Dessverre var det mange studiesteder som ikke møtte for å være med på denne viktige konferansen, men de som var der hadde en faglig sterk og interessant arena for å dele erfaringer og ha gode diskusjoner.

Det kanskje aller viktigste med praksis er resultatene det gir. Både for studentene, institusjonen, næringslivet og samfunnet generelt. Praksis er et konkret tiltak som kan brukes for å heve studiekvaliteten, og gi studentene en bedre forståelse for fagfeltet de skal jobbe i i fremtiden. Et direkte resultat av dette, er nesten garantert økt motivasjon for å fortsette studiene. Basert på erfaringene til studentene som deltok på konferansen, var det generelt det ar de så de dugde til noe!

Den siste oppfordringen, men kanskje en av de viktigste jeg gjorde på konferansen, var å be institusjonene ta kontakt med det kommunale arbeidslivet. Ta kontakt, be kommunene stille med praksisplasser. I Norge er det så mange kommuner at det er 7,3 ingeniørstudenter per kommune. I tillegg utfordret jeg Kunnskapsdepartementet til det samme, og ba kommunene søke samarbeid. Det er helt klart et potensiale for å få til praksis i Norges mangfoldige kommuner, om man bare setter i gang!

Å starte med praksis, er i det lange løp en vinn-, vinn-, vinn-, vinn-, vinn-, vinnsituasjon, for alle.

Vil du benytte deg av praksis, hvis det tilbys?

/ Steinar Pedersen, leder NITO Studentene