Konferanser

Steinar Pedersen

Hvis jeg var kunnskapsminister

Torsdag 6. november avholdt NITO i samarbeid med forskerforbundet og NHO, Teknologiutdanning 2014. På konferansen ble jeg spurt om å gi en innledning hvor jeg skulle legge frem mine prioriteringer om jeg skulle vært kunnskapsminister. Under kan du lese innlegget mitt.

Å ta rollen som kunnskapsminister, selv bare for en dag ville krevd mye. Enda mer kreves det av Torbjørn Røe Isaksen, som skal ta vare på alle, svare for utdanning generelt og kjempe for å få prioritert utdanning på både høyere og lavere nivå i statsbudsjettet, hver eneste dag. Et arbeid det står stor respekt av. For meg står ingeniør- og teknologiutdanningene i sentrum. En utdanning Norge har ambisjoner om å få på internasjonalt nivå, en kvalitativt sterk utdanning, som skal lede Norge gjennom fremtidens teknologiutvikling. Men for å strekke seg mot det målet, har jeg tre hovedprioriteringer, og de spiller mye på hverandre; Det er de tre P-er. Penger, Praksis og Pedagogikk…
419995
Penger
Den første P-en, penger, er ikke alt, men penger spiller en avgjørende rolle for de utdanningene Norge er mest avhengig av. Penger legger grunnlaget for tilbudet studentene får. Penger er nødvendig for å kunne tilby kvalitativt gode ingeniør- og teknologiutdanninger. Penger gir mulighet for å tilby praksis, relevant utstyr og lærekrefter med tung faglig kompetanse og pedagogiske evner.

Med dette mener jeg at rammen for ingeniør- og teknologiutdanningene må endres. Som kunnskapsminister er det første P-en jeg vil gjennomføre, å løfte disse utdanningene til finansieringskategori C.
På den måten blir institusjonene i stand til å tenke mye mer fremtidsrettet, investere i og teknologisk utstyr og ansette faglig tilsatte til å veilede og følge studentene tettere i studiene. Andre bivirkninger kan være:
– Flere ingeniører til å løse miljø, klima og energiutfordringer
– Flere skatteytere raskere
– Mindre studielån
– tilstrekkelig kompetanse for arbeids- og næringslivet.
Sagt med to ord: bedre gjennomstrømning.

Praksis
På ingeniør- og teknologiutdanningene faller student etter student av studiet, faktisk fullfører hele en av 3 aldri studiene sine. Som kunnskapsminister er den andre P-en et tiltak jeg ville brukt for å holde på studentene. Norge har ikke råd til at ingeniør- og teknologistudentene ikke fullfører på normert tid eller faller fra. Praksis er et av de tiltakene jeg mener vil være avgjørende for å gi studentene motivasjon, innsikt og forståelse for sitt fag. Noe som igjen vil tjene samfunnet ved å gi flere og bedre ingeniører på sikt.

Det er i dag åpning for praksis i 5. semester i rammeplanen for ingeniørutdanningene, men jeg ønsker at tilbudet skal gis til alle i ingeniør- og teknologiutdanninger, så tidlig som mulig. Studentene ønsker å få praksis, næringslivet ønsker å gi praksis, studiestedene vil tilby det, men hva skjer? Jo, det mangler tydeligvis incentiver for å gjennomføre praksis. Studentene, næringslivet, institusjonene og kunnskapsdepartementet må finne sammen søke løsninger som tjener dem og samfunnet. Noe som for øvrig henger tett sammen med den første P-en, penger. Men også pedagogikk.

Pedagogikk
Et tilbud om praksis betyr lite, hvis studentene ikke har en sterk faglig, didaktisk og pedagogisk base å hvile seg på ved sin institusjon. En slik base forutsetter vitenskapelige ansatte som kan lære studenten teorien bak og metodikk. Samtidig må de motivere og lære opp studentene i ingeniørfag med moderne utstyr og faglig relevans knyttet til forskning og gjerne med hospitering. I dag er et slikt tilbud krevende for en høgskole eller et universitet, fordi den første P-en, penger, ikke stor nok. Lav finansiering gjør i tillegg deres økonomiske situasjon lite konkurransedyktig mot næringslivet om de gode hodene. Utenom dette må næringslivet også engasjeres underveis i utdanningene for å legge frem reelle problemstillinger for studentene og supplere undervisningen.

Å ha tilstrekkelig faglige tilsatte er helt avgjørende for kvaliteten i utdanningen. Studentene er avhengig av veiledning og oppfølging og ingeniørstudentene scorer nest lavest på disse forholdene i NOKUTs studiebarometer. Som kunnskapsminister vil jeg sørge for at institusjonene blir i stand til å ta vare på studentene sine. Da må jeg sørge for at utdanningene får de midlene de trenger for å utdanne ingeniører og teknologer. Dersom det er ønskelig med mer kapasitet innen ingeniør- og teknologifag må institusjonen ha tilstrekkelig infrastruktur og kapasitet blant de vitenskapelig ansatte før studieplassene tildeles.

Så hva vil jeg gjøre?
Som dere nå har hørt spiller de tre P-er mye på hverandre, men kanskje aller viktigst er den første. Penger. Penger er rammen for hva som kan gjøres. Praksis og pedagogikk er hva institusjonene kan tilby, forbedre og organisere med penger. Studentene bør få tidlig praksis, hvor institusjonene, kunnskapsdepartementet og næringslivet må samarbeide om å finne incentiver og gi et godt tilbud til studentene. Uten vitenskapelige ansatte kan ikke studiene leve videre. Institusjonene må være i stand til å konkurrere om denne kompetansen og også bli flinkere til å fremsnakke en karriere innen utdanning for å tiltrekke seg kompetanse.

Som kunnskapsminister, vil mitt første steg i en plan om å ta ansvar for Norges fremtidige teknologiske kompetanse være å satse på de tre P-ene. Penger, praksis og pedagogikk. Det innebærer først og fremst å øke finansieringen i ingeniør- og teknologiutdanningene. Den må økes til et nivå som faktisk gjenspeiler de reelle kostnadene og gir institusjonene en økonomisk forutsigbarhet. Dette kan gjøres med å samle utdanningene i det som i fremtiden vil tilsvare dagens kategori C.

/ Steinar Pedersen, leder NITO Studentene

Utdanningskonferansen 2014

Kvalitet var på agendaen, eller rettere sagt var spørsmålet «hva er det som gjør en utdanning god?» Dette var temaet for Utdanningskonferansen 2014, som samlet NITOs studentmedlemmer fra hele landet til Hotell Hadeland på samling.

Da vi ankom Hotell Hadeland fredag var første post på programmet «Regiolympiske leker». Medlemmene i regionene nord, sør, øst og vest delte seg raskt inn i de respektive regionslagene og forberedte seg mentalt på den første øvelsen, tautrekking. Etter litt blod, svette og tårer ble felt ble region vest erklært vinneren men ingen kunne hvile på sine laurbær, for rebusløp lå rett rundt hjørnet. Her ble kunnskap testet, og min egen kompetanse måtte se seg slått av spørsmålet «Hvilket guttenavn og jentenavn var de mest populære i 2013?» De Regiolympiske leker var over og vinneren ble annonsert under middagen. Kanskje min egen bias kommer fram, men det var helt klart at VEST ER BEST og årets velfortjente vinner.DSC_0052

Jeg vet ikke hvor god du er til å hyle ut refrenget til en sang etter og ha hørt to sekunder av sangen, men det viste seg at det nærmeste jeg kom var å skrike ut «TEENAGE DREAM» for å så glemme refrenget. Safina De Klerk sto bak dette, reglene var ikke vanskelige. Hun spiller av en sang og første gruppe som begynner å synge refrenget får et poeng. Bonuspoeng for innlevelse, og det ble delt ut mange av disse poengene. Høydepunktet var vel når nesten alle sang refrenget til «Love me again,» ikke tro at NITO s studentmedlemmer kan forveksles med Sølvguttene men ingen kan si noe imot innlevelsen sangen ble fremført med.

Men så, hva er utdanningskvalitet? Dette spørsmålet ble diskutert og det var mange gode innlegg. Vil bedre økonomiske vilkår gi bedre studenter, kreves det mer av forelesere, fokuserer skolene på kvantitet over kvalitet eller må studentene se inn i seg selv for forbedring? Alt henger sammen og forbedring et sted vil bare være et steg mot et bedre utdanningsmiljø for studentene. Debatten var over for denne gang og vi gjorde oss klare til årets kostyme middag, og temaet var spillkarakterer. Vi fikk se mange gode kostymer og de sier at goder hoder tenker likt, siden det var mange Mario og Luigi som gikk rundt. DSC_0334

På søndag ble valget av regionsansvarlig for øst gjennomført. Vi fikk høre gode valgtaler og støttetaler. Jeg ønsker å takke alle kandidater som stilte, alle som stemte og alle sm deltok på det jeg vil kalle en fantastisk helg! Jeg gleder meg allerede til neste gang vi samles igjen!

// Yasser Haddad, regionsansvarlig NITO Studentene

Safina De Klerk

Overlapping mellom studentstyrene!

2014-06-14 13.03.13Lørdag 14 juni var jeg heldig nok til å kunne delta på overlappingsmøtet mellom det gamle studentstyret og det nye studentstyret. Jeg var tilstede i mitt nye verv, regionsansvarlig for region vest. Jeg hadde mye forventninger i forkant av styremøtet, jeg var spent og realt klar til å ta i et tak og begynne å jobbe med NITO Studentenes politikk og hjertesaker.

Etter noen timer med hardcore møtevirksomhet ble hele det nye styret sendt til Tærud Gård der teambuilding sto for tur. Litt vennlig konkurranse mennesker imellom er bare sunt, så vi endte opp med å konkurrere lagvis i flere øvelser. Den øvelsen2014-06-17 10.56.52 jeg husker best er nok da vi fikk bruke skiskyttergevær og skyte på blink. Det skal informeres om at Steinar, Øystein, Per Martin, Maria og jeg suverent vant nevnt øvelse. En annen øvelse jeg husker godt var da vi fikk “promillebriller” på. Promillebrillene fører til at du har like elendig syn som om du skulle hatt to i promille. Med brillene på skulle alle lagmedlemmene gjennom en hinderløype før man så skulle skyte en fotball inn i et bittelite mål. I løpet av åtte minutter traff jeg målet hele to ganger. På vegne av region vest håper jeg fotball ikke blir en aktivitet i årets regiolympiske leker..

Dagene bød på fullpakket program med møtevirksomhet og “bli kjent” runder med mange viktige aktører I organisasjonen NITO. Jeg fikk møtt alle de flinke, dyktige og engasjerte menneskene som gjør NITO til hva det er. Det er disse menneskene og alle våre flotte tillitsvalgte som driver organisasjonen videre og som gir oss muligheten til å tilby våre medlemmer alle fordelene man får som NITO medlem. Det var realt inspirerende å møte menneskene som konstant driver NITO videre sammen med de tillitsvalgte.

Jeg kan ikke si annet enn at jeg gleder meg helt vilt til å jobbe med det herlige styret det kommende året for å ta NITO Studentene til nye høyder!

/Safina de Klerk, regionsansvarlig NITO Studentene – region vest.

DSC_0205

Steinar Pedersen

Om nøyaktig en uke, går landsmøtet vårt av stabelen. Du kan trygt si at det er et steinkast unna, i alle fall hvis du mestrer å kaste stein gjennom tid og rom. Skulle du mot all formodning ikke kunne det, tar det nok ca. like lang tid å gå og faktisk kaste en stein hele veien fra Oslo til Hotell Hadeland, hvor mesteparten av konferansen vår skal være.

Hotell Hadeland har vært vårt faste landsmøtested i mange år nå, og vi kommer hjem, når vi kommer til fantastiske Hadeland! De som har vært der vet hva jeg mener, og de som ikke har vært der, har mange nye , gode minner å se frem til med oss på hotellet. I påvente av landsmøtet vårt har hotellet lagt ut denne teaseren på Facebook, de gleder seg til besøk!

Jeg gleder meg veldig til å møte alle dere tillitsvalgte, og til en fantastisk helg hjemme på Hadeland med fantastiske hotellansatte, god mat, gode diskusjoner, vennlige mennesker og god stemning.

Har du startet å pakke? Dette er i alle fall det jeg og studentstyret tar med oss:

  • Godt humør
  • PC/Nettbrett til sakspapirer
  • Badetøy til stamp/badstue
  • Pene klær til landsmøtemiddag
  • Enkelt kostyme til kostymemiddag, fredag (tema: bokstavfest, bokstaven «P»)

Alt du trenger av informasjon finner du her: nito.no/student…

/ Steinar Pedersen, leder NITO Studentene

Gjesteblogger

Mitt møte med NITO Studentene

Siste helgen i januar møttes en gruppe NITO-studenter på hovedkvarteret i Lakkegata, Oslo. Dette er ikke et referat fra helgen, heller mine beretninger som førstegangsdeltaker på et nasjonalt arrangement.

Min korte NITO-karriere startet på første skoledag da jeg ble solgt for en vannflaske i Grieghallen av en i NITO-genser som snakket entusiastisk om forsikringer og studentpolitikk. 300 kr for en vannflaske er vel ikke en veldig bra deal for min del, men etter å ha blitt dratt med som observatør på et styremøte hos lokallaget på HiB fikk jeg for alvor øynene opp for hvilken innsats NITO gjør for meg som student.

Etter å ha både deltatt og vært med på å arrangere mattekurs, boligkjøperkurs etc., og vervet nye medlemmer på stand, fikk jeg invitasjon til å bli med til Oslo for Regionskonferansen 2014. Jeg har aldri ansett meg for å være en fagforeningspamp, og fagforeningskonferanse høres ikke i utgangspunktet veldig sprudlende ut. Men etter å ha møtt en del tillitsvalgte i NITO og hørt historier fra andre nasjonale arrangementer var jeg spent på hva en helg i Oslo kunne by på.

Mine forventninger ble møtt med god margin. I salen hvor jeg kun kjente en håndfull mennesker ble jeg møtt av 100 ivrige, inspirerte og målbevisste studenter. NITO Studentene jobber for at ingeniør- og teknologistudenter i Norges langstrakte land skal møte en studiehverdag full av muligheter, og Regionskonferansen 2014 legger grunnlaget for det. Denne helgen var fylt med alt fra leder i NITO Trond Markussens innslag om hva NITO faktisk står for og NITOs historie, til kursing om tale- og debatteknikk, til erfaringsdeling rundt hvilke arrangementer studenter etterspør; alt dette for at vi tillitsvalgte skal kunne gi studentene best mulig utbytte av medlemskapet sitt, og at vi skal være deres talerør når standarder ikke er møtt.

På et slikt arrangement vil det alltid være en jevn balanse mellom de med masse erfaring og de som meg; lite eller ingen erfaring. Den faglige delen av en slik helg vil alltid være veldig verdifull, men den sosiale delen anser jeg å være vel så viktig. Nye tillitsvalgte fra nye lokallag kan få erfaringer fra de gamle traverne som har årevis på baken i NITO, og nytt og friskt blod kan være med på den kontinuerlige fornyingen av organisasjonen vår.

Det er inspirerende å være i en forsamling som deler erfaringer og meninger. Diskusjonen gjør at vi finner nye ideer og bedre løsninger, og at mitt arbeid på Høgskolen i Bergen blir bedre og jeg kan gi mer til studentene i mitt verv. Jeg gleder meg allerede til neste nasjonale NITO-arrangement!

2014-01-26 14.51.15

/Mathias Skillingstad, NITO Studentene HiB