Mange, deriblant Aftenposten, diskuterer for tiden bruken av sosiale medier på arbeidsplassen. Noen mener det er et tidstyveri. Andre, inkludert meg selv, ser på det som en mulighet til å spre informasjon og delta i faglige diskusjoner. For meg er det viktig å møte medlemmene våre der de er, og at informasjonen kommer til dem. Når man sprer informasjonen over forskjellige kanaler, eller sosiale medier, så får flere med seg det budskapet man prøver å nå ut med. Man blir med ett mer synlig, og synliggjøring av NITO Studentenes meninger, arbeid og engasjement er jo det vi ønsker!

For meg, og sikkert også for mange andre studentpolitikere, har blogging, facebook og twitter blitt viktige politiske arenaer for å nå vår målgruppe – jeg når jo deg som leser dette! Sosiale medier gir meg muligheten til ikke bare å si det jeg og NITO Studentene mener, men lar oss spre vårt budskap. Det lar våre medlemmer, eller våre målgrupper, på en enkel og rask måte finne ut av hva som skjer. Vi kan gå i en dialog med dem det gjelder, og de som engasjerer seg. Sosiale medier er studentdemokrati i praksis!

Noe av det viktigste jeg driver med i sosiale medier er nettverksbygging. Å bli nærmere kjent med nye mennesker, på tvers av distanse og studiested, og på grunnlag av interesse! Jeg føler det er med på å gi meg et bredere perspektiv i møte med oppgaver og utfordringer som dukker opp under veis. Sosiale medier er kommet for å bli! Selv bruker jeg blant annet Facebook for å hurtig kunne konversere med kolleger på jobben uten å fylle å måtte fylle opp innboksen med lange, løpende samtaler. Jeg mener de fleste arbeidsgivere bare må innse at det begynner å bli ”gammeldags” å ikke tillate bruk av sosiale medier på jobben – de lar oss tross alt ta bort avstand fra ligningen i arbeidshverdagen!

– Kristine