Åpningen
NITO avholder kongress hvert 3. år. Der skal de vedta politiske standpunkt, veien videre og velge nytt hovedstyre.

Kongressen startet med tre gode debatter rundt temaet ”Ingeniøren – fra vugge til grav”. Her gikk debatten rundt pasientsikkerhet og de etiske dilemmaer man møter rundt dette, utdanning og velferdsteknologi/eldrebølge.

Debattpanelet endret litt størrelse underveis, og deltakerne var politikere, NITOs tidligere president Marit Stykket, og studentrepresentant Tom Erik Sæthern fra Høgskolen i Vestfold – som også er fagansvarlig sentralt i NITO Studentene.

Ivrig på talerstolen

Marit Stykket gikk igjennom det politiske regnskapet etter de 3 siste årene. Der kom det frem at NITO har vært i god vekst og har blitt mye flinkere til å ta plass i media, og til å sette fokus på sine saker. NITO har i tillegg også vært i møte med partiledelsen i nesten alle stortingspartiene.

De største utfordringene i perioden, og steder de ikke følte de strakk helt til, var rekruttering til realfag og lønnsveksten innenfor kommunal helsesektor/Spekter. Dette er ikke fordi det ikke har blitt jobbet med. Begge sakene har sett positiv utvikling, men det er fortsatt en vei å gå.

Dag to
Dag to startet i møtelokalet, hvor forslag til NITOs strategier og NITOs nye politiske uttalelser ble gjennomgått og debattert. NITO Studentene var aktive, og vi hang oss på debatten rundt «realfag og teknologi», og selvfølgelig «ingeniørutdanningen».

Senere på dagen gikk turen til Rockheim – norsk senter for pop og rock fra 1950 og frem til i dag. Her ble vi presentert for et veldig godt opplegg som varte ut dagen. Programmet åpnet med en presentasjon av Rockheim, som ble bygget for å ivareta norsk popkultur.

Rockheim er ikke bare musikk, men også ingeniørkunst - her sett fra utsiden (FOTO: Rockheim)

Videre var det to parallellsesjoner med totalt åtte foredrag/debatter. Alle omhandlet temaer og utfordringer rundt globalisering. Øystein og jeg fikk med oss innleggene «Kinesiske ingeniører – en trussel eller mulighet?», «The employment situation for engineers in Europe – consequences and Challenges», «Verdensøkonomien på 1-2-3» og «14 familier fra Portugal i Sandefjord – slik løste Agility Group sin ingeniørmangel». Vi synes det var gode innlegg og at det er bra at NITO har fokus også utenfor Norge.

Mot slutten av dagen fikk vi også gå på konsert i konsertsalen i bygget, og fikk der en smakebit på musikk fra hvert tiår fra 50-tallet og fremover.

Dag tre
På dette tidspunktet hadde dagene begynt å smelte litt over i hverandre, men debattene og innleggene var fortsatt engasjerede og spennende. Det som var spesielt denne dagen var at det var satt av to timer til gruppearbeid hvor vi fikk drodle rundt fremtidsplanene til NITO og hvordan vi praktisk kan løse disse utfordringene.

Ellers ble kvelden avsluttet med en festmiddag, den startet stramt og formelt med veldig god mat. Etter hvert startet musikken, jakka ble kastet og dansegulvet ble fylt av ingeniører jeg ikke helt kjente igjen fra tidligere. Utrolig moro!

Marit Stykket ble æresmedlem i NITO under festmiddagen på lørdag (FOTO: Øyvind Kyrkjebø)

Valgdagen
Dagen ble fylt med mye avstemninger og vedtak som støtter den gode debatten og de gode forslagene. Dette kan du lese mer om her.

Det mest spennende, som også har gitt hele kongressen en ekstra nerve, var valget. NITO hadde flere flinke personer som ønsket plass i hovedstyret, og det kom to benkeforslag til hovedstyremedlemmer. Det vil si at det var elleve kandidater til de ni plassene.

Det var ingen motkandidater til president eller visepresident, og Trond Markussen og Robert Gærnæ ble valgt ved akklamasjon. Resten av hovedstyrets medlemmer ble som følger: Brynhild Asperud, Kjetil Lein, Harald Bruland, Stig Lægreid, Siw Tyldum, Trude Skogesal, Trond Smaavik, Tone Teigen, Ragnhild Brataker.

Trond Markussen ble valgt til ny president i NITO på søndagen (FOTO: Jan Johnsrud)

Vi ønsker det nye hovedstyret lykke til fremover, og ser frem til å samarbeide med dem i saker som angår studenter og utdanning.

Takk for oss!

Øystein og Lasse