Nå har nesten alle de 20 lokallagene våre avholdt sine årsmøter, hvor de oppsummerer året som har vært, og nytt styre velges inn. Jeg fikk gleden av å overvære fire av dem, og det jeg har sett lover veldig gdt for organisasjonen, medlemmene og det kommende landsmøtet i mars. Det har i år, som tidligere, vært en utfordring og få medlemmene til å delta på årsmøtet, og bare en tiendedel har møtt opp. Jeg synes det er synd at det ikke kommer flere, for samtlige av lokallagene jeg har besøk, har gjort en god jobb med å promotere, planlegge og gjennomføre  årsmøtene. Men jeg tørr våge og påstå at den lave oppslutningen likevel ikke har gått ut over kvaliteten på de nye lokallagsstyrene våre!

Jeg vil også benytte anledningen til å gratulere alle nye og gamle tillitsvalgte med vel gjennomførte årsmøter, og ser frem til å se fruktene av deres arbeid i året som kommer! Lykke til!


(Styret ved HiÅ. f.v. Kristine Aarnes, Øyvind Bernhard Mæhle, Andreas Vartdal, Henrik Burvang og Caroline Overvåg.Ikke tilstede; Fisnick Osmani og Kaja M Holmesand)


(Styret ved HiVe. Bakerst f.v.  Trond Aksel Høyer Lensberg, Lars Kristian Bekker, Sondre Alexander Juul Nilsen, Sedat Polat og Steffan Lorentzen. Forran fra venstere; Jani Christoffer Vik, Ruben Henriksen og Edith Flaten. Ikke tilstede; Svein Aksel Erlandsen og Tom Erik Sæthern)


(Styret ved HiG. Bakerst f.v. Petter Gresmo, Andrè Kleven, Martha Saug, Kine Stangnes, Veronika Bjørneng,
Espen Johansen og Sigmund Solis Røland. Forran fra venstere; Per Øyvind Solheim, Endre Brønn og Christian Mowinkel. Ikke tilstede; Robin Pedersen og Morten Andresen)


(Styret ved HiBu. Bakerst f.v. Anders Sperle Hansen, Ole-Arvid Bjerke, Hans Jørgen Tangen og Simen Russnes. Forran; Marianne Lodvir Hemsing, Eirin Berg, Silje Anita Rølvåg Storvoll og Linn Endresen)

– Lasse