Å studere informatikk og data tilsier at man må bruke dataen som et studieredskap og ikke minst som et arbeidsverktøy. Programmeringskoder må selvfølgelig utføres på en PC for å kunne testes. Det er da et lite paradoks at eksamenene ved disse studieretningene foregår med penn og papir. Hvordan får man testet kompetansen til en programmerer ved å kreve at de skriver programmeringskoder på papir?

Det er forståelig at å gå fra papirbasert eksamen til pc-basert eksamen kan være en utfordring for utdanningsinstitusjonene, men det er ikke en uoverkommelig utfordring. NITO Studentene mener at digitale verktøy, som pc, skal benyttes under eksamener som er av en slik karakter at det i arbeidslivet er praktisk umulig å utføre arbeidet med penn og papir.

Jeg vil derfor gratulere Studentparlamentene ved Universitetet i Oslo, NTNU, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø med kampanjen PC på eksamen.