NITH lanserer en bachelor-utdanning over 4 år med 1,5 års praksis i Accenture. NITO Studentene deltok på lanseringen og uttrykte begeistring og skepsis for utdanningstilbudet.

Les mer om tilbudet og hva NITO Studentene mener om dette på Computerworld sin nettsak.

NITO Studentene har også uttalt seg om tilbudet på NITOs egen nettside.

Praksis i ingeniør- og teknologiutdanningene er også aktualisert ved parlamentsleder ved Høgskolen i Narvik, Pål Espen Bondestad. Han etterlyser konkrete tiltak i sin bloggpost.