TEST Stikkord: utdanning

Sekretariatet

Norsk Industris pressekonferanse

Hei!

Sist torsdag(09.02) hadde Norsk Industri pressekonferanse, og jeg deltok for å sette studentene på agendaen. Se videoblogg!

– Kristine

Sekretariatet

Tilpasset opplæring

For noen uker siden hadde tidligere kommunikasjonsansvarlig i NITO Studentene, Stian Storrvik, et innlegg i pedagogstudentenes medlemsblad «under utdanning». Der skriver han om at mangel på utfordringer gjennom hele grunnskolen førte til at han mistet interressen for matematikk.

I Dagsavisen i dag kan man også lese om Ola. Ola var syk og hjemme fra skolen. Moren spurte om han ville tegne, men Ola ville heller gjøre matematikk. På skolen dagen etter fikk han kjeft fordi han hadde gjort mer i matteboka enn det han skulle, og læreren visket vekk svarene fra boka hans.

Selv om ikke alle kan kjenne seg i igjen i å ha lyst til å gjøre matte, så vet jeg at mange synes det er gøy. Mange som sliter med lese- og skrivevansker, finner sin redning i tallene. Og mange synes det er spennende å utfordre sin logiske sans med noen vriene mattestykker.

«Barn skal ikke holdes igjen når det gjelder læring» sier moren til Ola. Jeg mener hun har helt rett. Barn og ungdom som av eget ønske og initiativ vil lære mer om matematikk bør få lov til det. De bør roses! I et land der vi sliter med hvordan vi skal få de unge til å velge realfag kan vi ikke tillate oss at disse lærevillige, unge menneskene blir nedprioritert!

«Opplæringa skal tilpasses evnene og ferdighetene hos den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten» står det i opplæringsloven. Det synes jeg det virkelig er på tide at vi tar på alvor!

Jeg blir glad og sint på sammme tid. Glad for at dette blir tatt opp og satt fokus på, men sint for at det i det hele tatt skal være et spørsmål. Har ikke alle, også de flinkeste, rett til tilpasset opplæring?

– Kristine

Sekretariatet

PC på eksamen

Å studere informatikk og data tilsier at man må bruke dataen som et studieredskap og ikke minst som et arbeidsverktøy. Programmeringskoder må selvfølgelig utføres på en PC for å kunne testes. Det er da et lite paradoks at eksamenene ved disse studieretningene foregår med penn og papir. Hvordan får man testet kompetansen til en programmerer ved å kreve at de skriver programmeringskoder på papir?

Det er forståelig at å gå fra papirbasert eksamen til pc-basert eksamen kan være en utfordring for utdanningsinstitusjonene, men det er ikke en uoverkommelig utfordring. NITO Studentene mener at digitale verktøy, som pc, skal benyttes under eksamener som er av en slik karakter at det i arbeidslivet er praktisk umulig å utføre arbeidet med penn og papir.

Jeg vil derfor gratulere Studentparlamentene ved Universitetet i Oslo, NTNU, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø med kampanjen PC på eksamen.